Doç. Dr. Murat KARAMAN

Doç. Dr. Murat KARAMAN

Murat Karaman  1976 yılında Sivas’ ta doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2002 yılında tamamlamıştır.

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce, Fransızca, İtalyanca

E-Posta Adresi
murat.karaman@medipol.com.tr

Telefon Numarası
444 70 44


DENEYİM
2013 – Halen

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı
İstanbul

2008 – 2013

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
İstanbul

2011
Stanfort University – San Francisco-Sleep Disonder Center
Horlama ve Uyku Apnesi
San Francisco

2010
L^hopital Foch – Paris
Horlama ve Uyku Apnesi
Paris

EĞİTİM

2008
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğit. Ve Arş. Hast. KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Uzmanlık
İstanbul

2002
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Lisans
İstanbul

2006-2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

-      Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

-      Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

-      KBB Forum Üyeliği

-      KBB-BBC Uzmanları Derneği

-      Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu.

KONFERANS, SEMPOZYUM, PANELLER

-      Temporal Kemik Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirilmesi Eğitsel Kursu, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010 Antalya.

-      Kozmetik Bir Sorun: Kepçe Kulak, Otoplasti ile Çözüm Eğitsel Kursu, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010 Antalya.

-      Kulak Cerrahisinde Fasial Sinir: Kabus mudur? Güvenli Cerrahi İçin Pratik Notlar Eğitsel Kursu, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010 Antalya.

-      Kelebek ve Ada Kartilaj Timpanoplasti Eğitsel Kursu, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010 Antalya.

-      BPPV Temel Bilgiler Eğitsel Kursu, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya.

-      10. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu. 19-20 Kasım 2011 İstanbul.

-      Temporal Kemik Kadavra Diseksiyon Kursu, 17-18 Şubat 2012, Maltepe-İstanbul.

-      Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 05-16 Mart 2012, İstanbul Üniversitesi.-İstanbul.

-      Eğiticilerin Eğitim Kursu, 27-28 Ağustos 2012, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

-      Temporal Kemiğin Cerrahi Anatomisi Eğitsel Kursu, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012 Antalya.

-      Kulak Cerrahisinde Fasial Sinir: Kabus mudur? Güvenli Cerrahi İçin Pratik Notlar Eğitsel Kursu, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012 Antalya.

ESERLER - YAYINLAR

A. Uluslararası SCI, SCI-EXPANDED Tarafından Taranan Bilimsel hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Murat Karaman, Arman Tek, Celil Uslu, Davut Akduman & Ömer Bilaç. Effect of functional neck dissection and postoperative radiotherapy on the spinal accessory nerve.  Acta Oto-Laryngologica. DOI:10.1080/00016480802441721, 2009;129:872-880. (Klinik Çalışma).

A2. Murat Karaman & Arman Tek. Deleterious effect of smoking and nasal septal deviation on mucociliary clearance and improvement after septoplasty. Am J Rhinol Allergy. DOI:10.2500/ajra.2009.23.3253, 2009;23(1):2-7. (Klinik Çalışma).

A3. Davut Akduman, Murat Karaman, Eda Aydin, Deniz Korkmaz, Ahmet Karaaslan, Suat Turgut. Coincidence of conchachoanal polyp and complete mulberry hypertrophy of inferior concha. Laryngoscope. DOI: 10.1002/lary.20117, 2009;119(4):762-4. (Vaka Sunumu).

A4. Tulay Erden Habesoglu, Mehmet Habesoglu, Seyla Bolukbasi, Barıs Naiboglu, Murat Eriman, Murat Karaman, Erol Egeli. Does auditory tube angle really affect childhood otitis media and size of the mastoid? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. DOI:10.1016/j.ijporl.2009.01.018, 2009 May;73(5):747-9. (Klinik Çalışma).

A5. Murat Karaman, Adem Emre Ilhan, Gökçe Dereci, Arman Tek. Determination of optimum dosage of intraoperative single dose dexamethasone in pediatric tonsillectomy and adenotonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.                                            DOI: 10.1016/j.ijporl.2009.06.001, 2009 Nov;73(11):1513-5. (Klinik Çalışma).

A6. Celıl Uslu, Arman Tek, Arzu Tatlıpınar, Yasin Kılıçarslan, Ruhi Durmuş, Evren Ay Oğredik, Murat Karaman & Çağatay Oysu. Cartilage reinforcement tympanoplasty: otological and audiological results. Acta Oto-Laryngologica.                                               DOI: 10.3109/00016480903145346, 2010;130:375-383. (Klinik Çalışma).

A7.  Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei, Murat Hakan Karabulut, Arzu Tatlıpınar. Functional Capacity Of The Thyroid Autograft and Heterograft: An  Experimental Study.  Head & Neck DOI:10.1002/hed.21811, 2012 May;34(5):702-8. (Klinik Çalışma).

A8. Arman Tek, Murat Karaman, Celil Uslu, Tülay Habeşoğlu, Yasin Kılıçarslan, Ruhi Durmuş, Senem Esen, Erol Egeli.  Audiological And Graft Take Results Of Cartilage Reinforcement Tympanoplasty (A New Technique) Versus Fascia. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. DOI:10.1007/s00405-011-1779-4, 2012 Apr;269(4):1117-26. (Klinik Çalışma).

A9. Erkan Esen, Murat Karaman, İldem Deveci, Arzu Tatlıpınar, Arzu Tuncel,  Shahrouz Sheidaei, Senem Esen. Analysis and comparison of changing in thyroid hormones after percutaneous and surgical tracheotomy. Auris Nasus Larynx Ref. No: ANL1637, DOI: 10.1016/j.anl.2012.01.002, 2012 Dec;39(6):601-5. (Klinik Çalışma).

A10. Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei, Murat Hakan Karabulut, Mehmet Güney Şenol, İldem Deveci, Nihan Karaman.  Amniotic membrane covering for facial nerve repair. Neural Regen Res. 2013;8(11):975-982. (Klinik Çalışma)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei.  Functional Capacity Of The Thyroid Auto and Heterograft: An Experimental Study. 1st Congress of CEORL-HNS. July 2-6. 2011. Barcelona. Spain (Klinik Çalışma-Sözlü Sunum).

B2. Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei. The Capacity of Amnion Membrane: a Source of Stem Cells for Facial Nerve Regeneration and Repair. VII International Congress-International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS). May 9-12. 2012. Rome. Italy (Klinik Çalışma-Sözlü Sunum).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Burak Ülkümen, Tahir Bülbül, Oğuz Güçlü, Celil Uslu, Ömer Bilaç, Murat Karaman. Perennial Allerjik Rinitte, Benzalkonyum Klorür İçeren İntranazal Steroidli Spreylerin Mukosiliyer Klirens ve Semptomlar Üzerine Etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2005 Temmuz-Eylül; 45(3):149-154. (Klinik Çalışma).

D2. Ömer Bilaç, Barış Naiboğlu, Davut Akduman, Murat Karaman, Özlem Türk, Ruhi Durmuş, Yasin Kılıçarslan. Larenks Kanserlerinde Cerrahi ve Radyoterapi Tedavisi Sonrası Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2008; 48 (2). (Klinik Çalışma).

D3. Ö. Bilaç, B. Naiboğlu, C. Uslu, S. Toros, Ö. Türk, D. Akduman, M. Karaman, A. Tek, E. Ay Ögredik. Larenks Kanseri Cerrahi Tedavisinde Tiroidektomi Endikasyonları. Turk Arch Otolaryngol, DOI: 10.2399/tao.08.022, 2009; 47(1): 21-28. (Klinik Çalışma).

D4. Özlem Türk,  Murat Karaman, Davut Akduman, Ömer Bilaç. Menstruel Siklusta Tükürükte pH ve Elektrolit Değişiklikleri. Ümraniye Tıp Dergisi 2009;2:12-23. (Klinik Çalışma).

D5. Murat Karaman, Davut Akduman, Özlem Türk, Tülay Erdem Habeşoğlu, Ömer Bilaç, Onur Dede, Celil Uslu. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu ve Post-Operatif Radyoterapinin İnternal Juguler Ven Üzerine Etkisi. Ümraniye Tıp Dergisi 2009;2:24-31. (Klinik Çalışma).

D6. Murat Karaman, Ahmet Karaaslan, İbrahim Devecioğlu. A Case of Large Pleomorphic Adenoma of Parotid Gland. Ümraniye Tıp Dergisi 2009;2:32-35. (Vaka Sunumu).

D7. Davut Akduman, Murat Karaman, Celil Uslu, Ömer Bilaç, Ruhi Durmuş. Larenks Kanserinin Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Evrelemelerinin Karşılaştırılması. Ümraniye Tıp Dergisi 2009;2:64-68. (Klinik Çalışma).

D8.  Murat Karaman, Adem Emre İlhan. Bleeding Nasal Polyp in Pregnancy: Case Report. Ümraniye Tıp Dergisi 2009;2:85-87. (Vaka Sunumu).

D9. Murat Karaman, Çağatay Oysu, Arman Tek, Ömer Bilaç. Primary Malignant Melanoma of Maxillar Sinus. Ümraniye Tıp Dergisi 2009;2:88-90. (Vaka Sunumu).

D10. Murat Karaman, Arman Tek. Does Middle Ear Pathologies Have Relationship With Hearing Level In Chronic Suppurative Otitis Media? Ümraniye Tıp Dergisi. 2009;2:99-110. (Klinik Çalışma).

D11. Davut Akduman, Murat Karaman, Ahmet Akçay, A. Emre İlhan, İbrahim Devecioğlu, Suat Turgut. Olgu Sunumu: Tek Taraflı Kordu Tutan Dev Vokal Polip. Ümraniye Tıp Dergisi. 2009;2:111-112. (Vaka Sunumu).

D12. Murat Karaman. Lymphatic Metatasis Of Papillary Thyroid  Carcinoma Involving Submandibular Lymph Node In A Skip Pattern: Case Report. Ümraniye Tıp Dergisi. 2009;2:113-118. (Vaka Sunumu).

D13. Davut Akduman, Celil Uslu, Murat Karaman, Erkan Esen, Ayşe Topcu Akduman, Tevhide Bilgen Özcan. Case Report: Larynx Cancer, with Synchronous Chronic Myelogenous Leukemia, and Metachronous Lung Cancer. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2009; 17 (3):113-116. (Vaka Sunumu).

D14. Murat Karaman, Arzu Tuncel, Arman Tek, Tülay Erdem Habeşoğlu. Correlation Between Fine Needle Aspiration Biopsy And Histologic Findings In Parotid Masses. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2010; 18 (1): 1-5. (Klinik Çalışma)

D15. Murat Karaman, Arman Tek, Arzu Tuncel. Penetrating Injury To Posterior Pharynx Causing Retropharyngeal Emphysema, Abscess Formation And Mediastinitis: Case Report. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2010; 18 (1): 28-31. (Vaka Sunumu).

D16. Murat Karaman, Adem Emre İlhan. Stevens-Johnson Syndrome. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2010; 18(2):47-50. (Vaka Sunumu).

D17. Murat Karaman, Arman Tek, Arzu Tuncel, Tülay Erdem Habeşoğlu, Kadri Demir, Mehmet Habeşoğlu. Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2010; 18(3):95-103. (Klinik Çalışma).

D18. Davut Akduman, Murat Karaman, Celil Uslu, Ömer Bilaç, Özlem Türk, Mahmut Deniz, Ruhi Durmuş. Larynx Cancer Treatment Results,  Survive And Quality Of Life Assessment. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2010;20 (1):25-32. (Klinik Çalışma).

D19.  Murat Karaman, Arman Tek, Arzu Tuncel, Tülay Erdem Habeşoğlu.  Evaluation of Patients with Septal Deviation Using Respiratory Function Tests Before and After Septoplasty. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2011; 19(1):1-5. (Klinik Çalışma).

D20. Murat Karaman, Arman Tek, Arzu Tuncel, Çağatay Oysu, Shahrouz Sheidaei. Adult Tonsillectomy; Relationship Between Indications and Postoperative Hemorrhage. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg., doi:10.5606/kbbihtisas.2012.004, 22;1, 21-25. (Klinik Çalışma).

D21. Adem Emre İlhan, Murat Karaman, Arman Tek. Symptomatology and etiology of chronic pediatric rhinosinusitis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. doi:10.5606/kbbihtisas.2012.027, 2012 May-Jun;22(3):141-6. (Klinik Çalışma)

D22. Arzu Tuncel, Murat Karaman, Shahrouz Sheidaii, Arzu Tatlıpınar, Erkan Esen. Comparison Of The Incidence Of Frey’s Syndrome Diagnosed With Clinical Findings And Minor Test After Parotis Surgery. KBB İhtisas Dergisi. doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.039, 2012 Jul-Aug;22(4):200-6. (Klinik Çalışma).

D23. Murat Karaman, Adem Emre İlhan. Fibrous dysplasia originated from sphenoid sinus case. Ümraniye Tıp Dergisi. 2010-2011;3-4:20-23.(Vaka Sunumu).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Murat Karaman, Burak Ülkümen, Erkan Esen, Celil Uslu. Allerjik Rinitte, Benzalkonyum Klorür İçeren Steroidli Spreylerin Mukosilier Klirense Etkisi. 2. Ulusal Rinoloji Kongresi. 23-26 Şubat, 2006, İstanbul, Program ve Bildiri Özet Kitabı. (Klinik Çalışma- Poster)

E2. Davut Akduman, Murat Karaman, Ahmet Akçay, A. Emre İlhan, İbrahim Devecioğlu, Suat Turgut. Olgu Sunumu: Tek Taraflı Kordu Tutan Dev Vokal Polip. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 08-12 Ekim, 2008, Antalya. (Olgu Sunumu-e-poster)

E3. Davut Akduman, Murat Karaman, Eda Aydin, Deniz Korkmaz, Ahmet Karaaslan, Suat Turgut. Alt Konka Kaynaklı Konkakoanal Polip ve İzole Alt Konkanın “Dut Şeklinde Hipertrofisi” Birlikteliği. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 08-12 Ekim, 2008, Antalya. (Olgu Sunumu- Poster)

E4.  Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei. Tiroid Oto ve Heterogreftinin Fonksiyonel Kapasitesi: Deneysel Bir Çalışma 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010 Antalya (Klinik Çalışma-Sözlü Sunum).

E5. Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei. Amniyon Zarının Fonksiyonu: Fasyal Sinir Rejenerasyonu İçin Kök Hücre Kaynağı 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011 Antalya (Klinik Çalışma-Sözlü Sunum).

F. Diğer yayınlar (“EXPERT REVİEWER” olarak görev aldığı yurtdışı çalışmaları):

F1. Franzke N., Koehler S., Middel P., Fuoco C., Cecconie F., Quondamatteo F., Laskawi R., Rohrbach S.  Localization of active caspase-3 and caspase-8 in nasal polyps and nasal hyperplasia in consideration of mast cell function. Ms. No.: 201006012. ORL. June 28, 2010

F2. Kontorinis G., Goetz F., Lenarz T., Schwab B. Ear and further anatomic anomalies in children undergoing stapedotomy. Ms. No.: 201007008. ORL. August 9, 2010.

F3. Efficacy and Mechanism of Nasal Irrigation with a Hand Pump against Influenza and Non-Influenza Viral Upper Respiratory Tract Infection. Ms. No.: JIDI-11-003. Journal of Infectious Diseases and Immunity. Jan 18, 2011.

F4. Hajdu Z, Becker K, Scherer E, Knopf A. Extracranial Meningioma mimicking an Inflammatory Disorder. Ms. No.: 201103005. ORL. March 18, 2011.

F5. Review on major viral diseases of chickens reported in Ethiopia. Ms. No.: JIDI-11-001. Journal of Infectious Diseases and Immunity. Sep 20, 2011.

F6. Specific Immunoglobulin-E Responses To Fractions Of Cynodon Dactylon Pollen As Allergen In In-Vitro Diagnostic Test In Kashmir Himalaya-India. Ms. No.: JIDI-11-045. Journal of Infectious Diseases and Immunity. Sep 27, 2011.

F7. Radiation exposure of patients undergoing common diagnostic X-ray examinations in some major hospitals of Visakhapatnam, India. Ms. No.:JMMS-12-002. Journal of Medicine and Medical Sciences. 12-01-2012

F8.  Mucociliary Clearance And Its Relation With The Level Of Physical Activity In Daily Life In Healthy Smokers And Nonsmokers. Ms. Ref. No.: RPP-D-11-00144. Revista Portuguesa de Pneumologia, Portuguese Journal of Pulmonology.  January 24, 2012

F9. Thyroid disorders in childhood and adolescence: Analysis of clinical data and management challenges among patients seen in a Nigerian teaching hospital? Ms. Ref. No.: UJMD -12-008.  Universal Journal of Medicine & Dentistry (UJMD). February 23, 2012.

F10. Pattern of Thyroid Dysfunction In a Semiurban Nigerian Population Through Thyroid Function Tests In a Private Laboratory, Sagamu, Ogun State, Nigeria. Ms. Ref. No.:IJBB-12-051. International Journal of Biochemistry and Biotechnology (IJBB). March 23, 2012

F11. Lingual Thyroid In Association With A Huge Simple Multinodular Goiter: A Case Report. Ms. Ref. No.:IJMMS-12-206, International Journal of Medicine and Medical Sciences.  August 14, 2012

F12. Organochlorine pesticides levels in pregnant women with subclinical thyroid dysfunction. Ms. Ref. No.: JMMS-12-260, International Journal of Medicine and Medical Sciences.  October 19, 2012.

F13. Some Hematological effects of aqueous root extract of Telfairia Occidentale on Guinea pigs. Ms. Ref. No.: IJAP-12-063, International Journal of Anatomy and Physiology.  October 29, 2012.

F14.  Plain radiographic pattern of chronic sinusitis in Port Harcourt: Our recent experience. Ms. Ref. No.: IJMMS-13-246, International Journal of Medicine and Medical Sciences.  January 15, 2013.

F15.  Assessment of Variability in the Nasal Mucociliary Transport Time between the Nostrils of Healthy Individuals. Ms. Ref. No.: RPP-D-13-00017. Revista Portuguesa de Pneumologia, Portuguese Journal of Pulmonology.  February 08, 2013.

F16.  Dentigerous cyst associated with ectopic tooth at the roof of maxillary sinus: A case report. Ms. Ref. No.: IJMMS-13-253, International Journal of Medicine and Medical Sciences.  March 25, 2013.

F17. T3  and Cardiac Myocyte Cell: A Theoretical model. Ms. Ref. No.:BSP-PRC-2013-86. Recent Patents on Cardiovascular Drug Discovery-Bentham Science Publishers. April 8, 2013.

F18. The pedagogical hindrances to oral communication skills in english in kenya: A case of secondary schools in Kisii county. Ms. Ref. No.: ER-13-095. Educational Research. July 4, 2013.

F19. Postpartum uterine caesarean incision necrosis and pelvic abscess managed by hysterectomy: A complication of puerperal endomyometritis. Ms. Ref. No.: PP-0114-050. Medicine and Medical Sciences. January 20, 2014

 

ATIFLAR

G.I. Effect of functional neck dissection and postoperative radiotherapy on the spinal accessory nevre

M Karaman, A Tek, C Uslu, Acta Oto-Laryngologica. DOI:10.1080/00016480802441721, 2009;129:872-880

Alıntılanma sayısı: 3

 

 1. A double blind randomised trial of IIb or not IIb neck dissections on electromyography, clinical examination, and questionnaire-based outcomes: a feasibility study

Author(s): S Parikh, BM Tedman, B Scott, D Lowe…

Source: British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2012; 50(5): 394–403.

 1. Neck treatment and shoulder morbidity: Still a challenge

Author(s): PJ Bradley, A Ferlito, CE Silver, RP Takes…

Source: Head & Neck, 2011; 33(7): 1060-67.

 

 1. Morbidity of supraomohyoidal and modified radical neck dissection combined with radiotherapy for head and neck cancer. A prospective longitudinal study

Author(s): A Ahlberg, P Nikolaidis, T Engström…

Source: Head & Neck, 2012, 34(1): 66-72.

G.II. Deleterious effect of smoking and nasal septal deviation on mucociliary clearance and improvement after septoplasty

M Karaman, A Tek, American Journal of Rhinology.  DOI:10.2500/ajra.2009.23.3253, 2009;23(1):2-7.

Alıntılanma Sayısı: 7

         1.  Impairment of Olfaction and Mucociliary Clearance After Expanded Endonasal Approach Using Vascularised Septal Flap Reconstruction for Skull Base Tumors

Author(s): I Alobid, J Enseñat, F Mariño-Sánchez… -

Source:  Neurosurgery Publish Ahead of Print,  Page 1.  14 December 2012; pdfs.journals.lww.com;

DOI:10.1227/NEU.0b013e318282a5352. Chronic rhinosinusitis: Epidemiology and medical managementAuthor(s): Hamilos, Daniel L.

Source: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY Volume: 128 Issue: 4 Pages: 693-709 DOI: 10.1016/j.jaci.2011.08.004 Published: OCT 2011

[ Hide abstract ]

 1. Objective usefulness of thin silastic septal splints after septal surgery

Author(s): Jung, Yong Gi; Hong, Ji Won; Eun, Young-Gyu; et al.

Source: AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY Volume: 25 Issue: 3 Pages: 182-185 DOI: 10.2500/ajra.2011.25.3584 Published: MAY-JUN 2011

[ Hide abstract ]

 1. Prevalence and risk factors of chronic rhinosinusitis in Korea

Author(s): Kim, Yoo Suk; Kim, Na Hyun; Seong, Sang Yeob; et al.

Source: AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY Volume: 25 Issue: 3 Pages: E117-E121 DOI: 10.2500/ajra.2011.25.3630 Published: MAY-JUN 2011[ Hide abstract ]

 1. Innate Immunity

Author(s): Ooi, Eng H.; Psaltis, Alkis J.; Witterick, Ian J.; et al.

Source: OTOLARYNGOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 43 Issue: 3 Pages: 473-+ DOI: 10.1016/j.otc.2010.02.020 Published: JUN 2010

[ Hide abstract ]

 1. Structure of the rat nasal mucosa after acute and chronic hyperbaric oxygen therapy

Author(s): Vera-Cruz, Paulo; Ferreira, Marco; Zagalo, Carlos; et al.

Source: UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE Volume: 37 Issue: 2 Pages: 125-132 Published: MAR-APR 2010

7. Effects of cigarette smoking on the respiratory epithelium and its role in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis

Author(s): E Tamashiro, NA Cohen, JN Palmer…

Source: Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2009; 75 (6)

RESUMO O crescente consumo de cigarro tem despertado preocupações com o
desenvolvimento e agravamento de doenças, em especial às relacionadas ao trato
respiratório. OBJETIVO: Neste artigo revisamos as evidências que apontam os efeitos da

G.III. Determination of optimum dosage of intraoperative single dose dexamethasone in pediatric tonsillectomy and adenotonsillectomy

M Karaman, AE İlhan, G Dereci, Int J Pediatr Otorhinolaryngol.DOI: 10.1016/j.ijporl.2009.06.001, 2009 Nov;73(11):1513-5

Alıntılanma sayısı: 8

 1.  Effect of dexamethasone on nausea, vomiting, and pain in paediatric tonsillectomy

Author(s): Hermans, V.; De Pooter, F.; De Groote, F.; et al.

Source: BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA Volume: 109 Issue: 3 Pages: 427-431 DOI: 10.1093/bja/aes249 Published: SEP 2012

 1. Dexamethasone and postoperative bleeding after tonsillectomy and adenotonsillectomy in children: A meta-analysis of prospective studies

Author(s): Shargorodsky, Josef; Hartnick, Christopher J.; Lee, Gi Soo

Source: LARYNGOSCOPE Volume: 122 Issue: 5 Pages: 1158-1164 DOI: 10.1002/lary.21881 Published: MAY 2012

[ Hide abstract ]

 1. Analysis of prognostic factors for postoperative bleeding after tonsillectomy

Author(s): Kim, M. K.; Lee, J. W.; Kim, M. G.; et al.

Source: EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY Volume: 269 Issue: 3 Pages: 977-981 DOI: 10.1007/s00405-011-1697-5 Published: MAR 2012

[ Hide abstract ]

 1. Single-dose dexamethasone for mild-to-moderate asthma exacerbations Effective, easy, and acceptable

Author(s): Cross, Keith P.; Paul, Ronald I.; Goldman, Ran D.

Source: CANADIAN FAMILY PHYSICIAN Volume: 57 Issue: 10 Pages: 1134-1136 Published: OCT 2011

[ Hide abstract ]

 1. Are randomised controlled trials involving adenotonsillectomy well reported?

Author(s): Ifeacho, Sonna; Ajayi, Olakunle; Hannan, S. Alam

Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 75 Issue: 7 Pages: 939-942 DOI: 10.1016/j.ijporl.2011.04.014 Published: JUL 2011

[ Hide abstract ]

 1. The effect of dexamethasone on post-tonsillectomy nausea, vomiting and bleeding

Author(s): Windfuhr, Jochen P.; Chen, Yue-Shih; Propst, Evan J.; et al.

Source: BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 77 Issue: 3 Pages: 373-379 Published: MAY-JUN 2011[ Hide abstract ]

 1.  Steroids for improving recovery following tonsillectomy in children

Author(s): Steward, David L.; Grisel, Jedidiah; Meinzen-Derr, Jareen

Source: COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS Issue: 8 Article Number: CD003997 DOI: 10.1002/14651858.CD003997 Published: 2011

 

8. Perianaesthetic Complications Associated With Adenotonsillectomy At The University College Hospital, Ibadan, Nigeria.

Author(s): A.A. Sanusi , M.O. Akinwale, O.C. Uchendu , A.O. Lasisi:

Source: The Internet Journal of Anesthesiology. 2012 Volume 30 Number 3. DOI: 10.5580/2c39

G.IV. Cartilage reinforcement tympanoplasty: otological and audiological results

C Uslu, A Tek, A Tatlipinar, Y Kılıçarslan, R Durmuş, E Ay Oğredik, M Karaman & Ç Oysu.  Acta Oto-Laryngologica.  DOI: 10.3109/00016480903145346, 2010;130:375-383.

Alıntılanma Sayısı: 6

      1. Comparison between cartilage–perichondrium composite ‘ring’graft and temporalis fascia in type one tympanoplasty in children

Author(s): OA Albirmawy

Source: The Journal of Laryngology & Otology, 2010; 124 (9): 9674.

      2. PALISADE CARTILAGE MYRINGOPLASTY

Author(s): H Bhattarai

Source: Nepalese Journal of ENT Head & Neck Surgery, 2011; 2(1): 36-37.

     3. Butterfly cartilage graft myringoplasty results

Author(s): T Apuhan, MO Kaya, T Şimşek…

Source: Abant Medical Journal,  doi: 10.5505/abantmedj.2012.09797, 2012; 1(1): 8-12

     4. Tympanoplasty with Island Cartilage or Temporalis Fascia: A Comparative Study

Author(s): K Bozdemir, A Kutluhan, G Yalçıner, B Tarlak… -

Source: ORL, 2012 – content.karger.com

      5. Surgery for tympanic membrane retraction pockets

Author(s): Nankivell, Paul C.; Pothier, David D.

Source: COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS Issue: 7 Article Number: CD007943 DOI: 10.1002/14651858.CD007943.pub2 Published: 2010

      6. Cartilage Island Graft Tympanoplasty in Advanced Middle Ear Disease: Anatomic and Audiologic Results

Author(s): Cagatay Han Ulku

Source: Int. Adv. Otol. 2010; 6:(3) 325-330

 G.V. Audiological and graft take results of cartilage reinforcement tympanoplasty (a new technique) versus fasciaTek Arman, Karaman Murat, Uslu, Celil; et al. EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY Volume: 269 Issue: 4 Pages: 1117-1126 DOI: 10.1007/s00405-011-1779-4 Published: APR 2012

Alıntılanma Sayısı: 2

 

     1. “Mucosal pocket” myringoplasty: a modification of underlay technique for anterior or subtotal perforations

Author(s): Faramarzi, Abolhassan; Hashemi, Seyed Basir; Rajaee, Ahmadreza

Source: AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY Volume: 33 Issue: 6 Pages: 708-713 DOI: 10.1016/j.amjoto.2012.06.002 Published: NOV-DEC 2012

    2. Is cartilage better than temporalis muscle fascia in type I tympanoplasty? Implications for current surgical practice

Author(s): E Iacovou, P. V. Vlastarakos, G Papacharalampous, E Kyrodimos, T P. Nikolopoulos

Source: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, January 2013

G.VI. Larynx cancer treatment results: survive and quality of life assessment.

D Akduman, M Karaman, C Uslu et al.  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2010;20 (1):25-32.

Alıntılanma Sayısı: 2

    1. Communication adjustment of patients with a laryngectomy in Turkey: Analysis by type of surgery and mode of speech

Author(s): PM Evitts, F Kasapoglu, U Demirci…

Source: Psychology, health & Medicine,  2011;16 (6): 650-60

     2. Limits on quality of life in communication after total laryngectomy

Author(s): ADD Chaves, LA Pernambuco, PMM Balata et al

Source: Int. Arch. Otorhinolaryngol. 2012; 16 (4)